Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (31 dekabr 2021-ci il tarixinə)